Cách dùng chuẩn từ “Only”

“Only” là một từ đặc biệt, nó vừa có thể đóng vai trò là tính từ, vừa có thể đóng vai trò là phó từ trong câu. Nó có thể bổ nghĩa cho bất kỳ danh từ, động từ, cụm từ hay mệnh đề nào đứng sau nó. Điều này có nghĩa là “only” nên được đặt ngay trước từ hoặc cụm từ mà bạn chọn lựa để nhấn mạnh đó là “duy nhất”, “chỉ có một” hoặc “không có cái khác”. Nếu ta thay đổi vị trí của “only” trong một câu thì ý nghĩa của câu cũng sẽ thay đổi. Hãy xem ví dụ sau đây:

Jason is visiting Japan in July because the days are warm then. (Jason sắp sửa đi tham quan Nhật Bản vào tháng Bảy bởi vì khi đó ban ngày rất ấm áp.)

  • Only Jason is visiting Japan in July because the days are warm then. (Chỉ có Jason, không có ai khác tham quan Nhật Bản)
  • Jason is only visiting Japan in July because the days are warm then. (Anh ấy chỉ tham quan Nhật Bản chứ không ở lại đó mãi mãi)
  • Jason is visiting only Japan in July because the days are warm then. (Nhật Bản là nơi duy nhất mà anh tham quan trong tháng Bảy)
  • Jason is visiting Japan only in July because the days are warm then. (Chỉ vào tháng Bảy thì anh mới đi tham quan, chứ không phải tháng nào khác)
  • Jason is visiting Japan in July only because the days are warm then. (Chỉ có một lý do khiến anh đi tham quan)
  • Jason is visiting Japan in July because only the days are warm then. (Chỉ có ban ngày ấm áp – ban đêm thì không)
  • Jason is visiting Japan in July because the days are only warm then. (Thời tiết ban ngày chỉ ấm thôi – không nóng)
  • Jason is visiting Japan in July because the days are warm only then(Chỉ vào lúc đó, tức là vào tháng Bảy, thì thời tiết ở đây mới ấm áp, còn lại những tháng khác đều không ấm ấp)

Thật thú vị phải không khi ý nghĩa của câu liên tục bị thay đổi mỗi khi chúng ta di chuyển “only” tới một vị trí mới.

Vấn đề là ở chỗ chúng ta thường có khuynh hướng đặt “only” vào trong câu một cách máy móc, mà không cân nhắc vị trí đúng nơi chúng ta đặc biệt muốn nhấn mạnh. Bạn phải hiểu là “only” tác động trực tiếp đến từ/cụm từ đứng ngay sau nó. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy tập cho mình thói quen dùng “only” một cách chính xác nhé.

Như vậy, liệu còn những từ nào tương tự như “only” không? Vâng. Những từ như “primarily” (chủ yếu/phần lớn), merely (chỉ/đơn thuần), specifically (một cách cụ thể / riêng biệt), just (chỉ) và mainly (chủ yếu) cũng có tác dụng tương tự, đó là nhấn mạnh trực tiếp đến những từ/cụm từ đứng ngay sau nó.

Chúc các bạn sử dụng tiếng Anh ngày càng chuẩn xác nhé.

Dailyling

Leave a Reply