Dailyling học tiếng Anh & tiếng Nhật trực tuyến hay và hiệu quả nhất

Đến nội dung chính dailyling KHÓA HỌC TIẾNG ANHTiếng Anh KHÓA HỌC TIẾNG NHẬTTiếng Nhật

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Chính Sách bảo mật của trang web học tiếng Anh và Nhật trực tuyến

Looten International (“Dailyling”) thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

1) Thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” được hiểu là những thông tin có thể xác định một cá nhân nào đó theo tên, ngày tháng năm sinh, ...

2) Thông tin cá nhân được thu thập bởi Dailyling

Thông tin cá nhân của người sử dụng như tên, địa chỉ và số điện thoại, được thu thập tại thời điểm đăng kí với Dailyling và được sử dụng cho việc xác nhận danh tính. Những thông tin trên là cần thiết cho quá trình đăng kí. Những thông tin khác như nghề nghiệp và sở thích,...có thể được yêu cầu cung cấp. Bạn không cần thiết phải cung cấp những thông tin này, nhưng việc này có thể dẫn đến một số dịch vụ bị hạn chế.

3) Việc sử dụng thông tin cá nhân:

Dailyling sử dụng thông tin của thành viên cho những mục đích sau:

4) Ủy quyền cho Nhà thầu phụ

Dailyling sẽ chỉ rõ trong hợp đồng phụ những phương pháp mà bên thứ ba sử dụng để bảo vệ thông tin của thành viên. Việc sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được ủy quyền cho bên thứ ba theo yêu cầu để đạt được mục đích sử dụng.

5) Sử dụng thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt

Dailyling phải được sự đồng ý của thành viên khi sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng nêu trên, trừ những trường hợp được liệt kê dưới đây:

6) Việc cung cấp thông tin cá nhân

Dailyling sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho công ty thẻ tín dụng liên quan. Trong bất cứ trường hợp nào khác mà bên thứ ba yêu cầu cung cấp thông tin người sử dụng trước tiên phải được sự cho phép của người sử dụng. Dailyling sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi người sử dụng yêu cầu không cung cấp.

7) Quản lí thông tin cá nhân

Dailyling sẽ đặc biệt lưu ý để tránh sự sử dụng những thông tin và tài liệu cá nhân khi không được phép. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng phù hợp với mục đích của người sử dụng.

8) Tiết lộ thông tin cá nhân

Dailyling sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng khi người sử dụng yêu cầu, trừ những trường hợp liệt kê dưới đây:

9) Sửa đổi thông tin cá nhân

Dailyling sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân theo yêu cầu của người sử dụng, nếu nội dung của những thông tin cá nhân này không chính xác. Dailyling sẽ thực hiện kiểm tra ngay để đạt được mục đích sử dụng, trừ phi phải thông qua những thủ tục đặc biệt được quy định trong Luật và Pháp lệnh. Việc sửa đổi này sẽ được thực hiện sau khi Dailyling kiểm tra và sẽ thông báo cho khách hàng về sự sửa đổi này.

10) Miễn trách

Dailyling sẽ không chịu trách nhiệm nếu người dùng sử dụng những chức năng dịch vụ của Dailyling cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

11) Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật có thể được Dailyling thay đổi một phần hay toàn bộ vào bất cứ lúc nào.

12) Sử dụng Cookies

Thông tin được thu thập bởi các tập tin cookies được Dailyling sử dụng cho mục đích thống kê. Nó không bao gồm những thông tin có thể nhận dạng người sử dụng.

Người sử dụng có thể điều chỉnh trình duyệt của họ để làm cho các tập tin cookie không có giá trị. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới việc người sử dụng không thể sử dụng một phần hay toàn bộ trang web Dailyling.